DEBAT:

Konstitueringsaftalen og folkeskolen

Ole Andreasen, formand for Allerød-Hørsholm Lærerforening

I forbindelse med kommunalvalget er der lavet en konstitueringsaftale, hvoraf det fremgår, at det vigtigste mål er at styrke kernevelfærden.
Det er et mål, som vi fuldt ud kan bakke op om. Det er hårdt tiltrængt efter årlige besparelser gennem de sidste byrådsperioder.
Set i lyset af, at der heller ikke blev tilført folkeskolerne penge i det seneste budgetforlig, mener vi, at det nu må have førsteprioritet.
Op til valget bad vi alle partier om skriftligt at give deres mening til kende på forskellige spørgsmål vedr. Folkeskolen i Allerød. Et af spørgsmålene handlede om flere resurser til Folkeskolen. Her tilkendegav alle partier, at det ville de arbejde for.
Der er altså fin sammenhæng mellem valgløfterne og konstitueringsaftalen.
Nu ser vi frem til, at de gode intentioner bliver udmøntet.

Publiceret 01 December 2017 12:20