"Man kan ikke skabe kulturarv ved at rive ned, men man kan bygge videre på det der er og løfte kulturarven", skriver Robert Arp og Jette Bøving i dette

Man river da ikke kulturelle værdier ned !!!!

Robert Arp og Jette Bøving. Spættevang 8, Lillerød 3450 Allerød

Fru Lunds Hus, som tidligere var Fru Møllers villa og Lars Erik Nielsens villa, fordi de alle boede og arbejdede som enelærere på stedet. Det hele begyndte engang i 1920’erne hvor skolen blev taget i brug. Fru Lunds Hus hører altså til Allerød’s kulturarv. Det er en af de få vi har tilbage i Allerød Kommune. Det er Allerød Kommunes eneste ”museum” !!! I Allerød Kommune har det desværre været kutyme igennem tid, at alt det ”gamle” skal væk, før hed det bare nedrivning, nu hedder det bygningsminimering – men resultatet er det samme. Det er som om, at hvert nyt byråd ikke kan tåle at se på det, andre har bygget op. Det har betydet at vores by er blevet uinteressant og fantasiløs. Man kan ikke skabe kulturarv ved at rive ned, men man kan bygge videre på det der er og løfte kulturarven. Huset har gennem alle år været i brug som undervisningssted, på et eller andet plan – så man kunne jo også bruge det til undervisning i hvordan det var engang at gå i skole, et slags levende museum. Imidlertid fungere det nu rigtig godt, som billedskole for børn. En af Kunstsammenslutningerne i Allerød, Farvegladerne benytter også lokalerne til værksted, i de timer Billedskolen ikke er der. Det er flere gange blevet påvist at kunst og kultur er en vigtig del af den menneskelige udvikling og trivsel, ja, det kan ligefrem have en helbredende effekt. At musikskolen og billedskolen indgår i en slags symbiose for denne kulturelle værdi er en vigtig faktor for bevarelse af huset. Mange bevaringsværdige bygninger er allerede revet ned, så stop nu og lad os tænke nye bevaringsværdige tanker. Flere af vores omkringliggende byer har kreative værksteder, til brug og gavn for kreative mennesker. Her i Allerød mangler der faciliteter hvor kreativiteten kan udøves og blomstre. Ved de ferniseringer her i Allerød, hvor forskellige politikere holder åbningstaler, fortæller de om hvor fantastisk det er, at møde disse skønne kreative ting og hvor vigtigt det er for mennesker at det findes og hvor meget det glæder dem at finde det her i Allerød…..så……!!! Fru Lunds hus skal bevares. Robert Arp og Jette Bøving.

Publiceret 14 May 2018 13:12