Borgergruppen 'En grøn kommune går i sort' står bag demonstrationen den 21. juni.

Borgergruppen 'En grøn kommune går i sort' står bag demonstrationen den 21. juni. Arkivfoto: Michael Braunstein

DEBAT: 'Vanviddet i Farremosen '

Benny Holst, Kai Hoffmannsvej 23, Allerød

I bemærkningerne til den seneste ændring af planloven står der, at planlægning af arealanvendelsen skal baseres på en åben demokratisk proces, hvor planforslag lægges frem til offentlig høring og debat, så alle interesser og synspunkter kan komme til orde. Kommunerne skal som led i deres øgede planansvar, styrke borgernes inddragelse i den lokale planlægning.

Når det gælder Farremosen, har Allerød kommune gennemført en planproces, hvor de nærmeste naboer (på samme side af motorvejen som Farremosen) er inddraget. Der blev udarbejdet en lokalplan, som blev behandlet i kommunalbestyrelsen og offentliggjort. Men kommunen har sideløbende arbejdet på en anden version af lokalplanen, der tillader etablering af de værst forurenende virksomheder. Borgmesteren forklarer kursskiftet med et krav fra staten om at området skal indeholde disse virksomheder. Han har ikke dokumenteret, at påstanden er sand. Mere sandsynligt er det, at kommunen efter offentliggørelsen af lokalplanen er blevet kontaktet af virksomheder, der ikke er velkomne i andre kommuner. Kommunen har efterfølgende ændret lokalplanen bag lukkede døre og nedrullede gardiner, så Farremosen åbnes for disse stærkt forurenende virksomheder.

Den ændrede udgave af lokalplanen har konsekvenser i form af støj, røg, støv, forurening af drikkevandet og en kraftig forøgelse af trafikmængden i form af tunge lastbiler. Konsekvenserne er størst for husstandende ved Farremosen, herunder de store beboelseskvarterer på den modsatte side af motorvejen. Borgerne i de sidstnævnte områder har ikke været inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen, som loven kræver. Men konsekvenserne rækker længere. Faktisk vil den øgede trafikmængde mærkes for flertallet af borgerne i Allerød.

Kommunen har tidligere sendt et halvhjertet ønske til planstyrelsen om fritagelse for de stærkt forurenende virksomheder. Til trods for dette og massive protester fra borgerne, har kommunen ikke sat arbejdet med behandling af ansøgninger om etablering i Farremosen i stå.

Det lader til at borgmester Karsten Längerich (venstre) og viceborgmester Miki Dam Larsen (socialdemokratiet) har lagt så medet personlig prestige i aftalerne med de forurenende virksomheder, at de ikke kan skifte standpunkt. Derfor vil jeg indtrængende appellere til de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, særlig SF, socialdemokratiet og radikale, om at indse, at kommunen er ude på et vildspor. I kan stoppe denne sag, der er ved at udvikle sig til en skamplet i Allerød kommune. Lokalplanen skal ændres med respekt for de ramte borgere og intensionerne i planloven.

Kommunen har tidligere afvist at genstarte planprocessen med henvisning til ventede erstatningskrav fra bygherrer, som kommunen åbenbart har givet forventninger om etablering i området. I den anledning bør det slås fast, at der kun er tale om penge, som næppe bringer kommunen i økonomiske vanskeligheder. Tænk på alle de borgere, der dagligt skal generes af røg, støj og støv og leve med frygten om, at det vand, der tappes fra vandhanen er sundhedsfarligt. Tænk på alle de borgere, der skal holde i lange køer på motorvejen og Nymøllevej på vej til og fra arbejde, og den trafik, disse trafikkøer vil skabe gennem byen til motorvejsramperne på Kollerødvej. Hvis det skal gøres op i penge bliver det et gigantisk beløb, for generne fortsætter år efter år efter år…

Publiceret 21 June 2018 17:00