Niels Kirkegaard.

Niels Kirkegaard.

DEBAT: Allerød skal forblive selvstændig.

Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre En ny kommunalreform er slet ikke på trapperne. Men da Allerød Byråd i disse dage afslutter første fase i visionsprocessen for Allerøds Fremtid, tillader jeg mig at tænke længere frem. Måske 20-30 år frem.

Selv om den igangsatte visionsproces skal rumme alle partier og lister i byrådet, må vi kunne blive enige om, at Allerød skal fortsætte som en selvstændig kommune. Nogle kommuner blev ved strukturreformen i 2006 megastore, både målt i areal og befolkning.

Argumentet var, at kommunerne skulle løfte stadig større opgaver, som de overtog fra de daværende amter. Heldigvis fortsatte Allerød intakt med 23.498 indbyggere og undgik en sammenlægning med andre kommuner. Vi kunne sagtens have indgået fornuftsægteskaber, men vi ville og kunne selv løse vores nye opgaver.

Sidenhen er vi vokset til 25.235 indbyggere og vil i en årrække vokse årligt med ca. 300. Trods dette er vi den 18. mindste kommune. Folk har da også fået nok af de store enheder – det skal vi lære af. Personligt ønsker jeg mindst mulig afstand mellem borger og byråd. Jeg reagerer instinktivt mod centralisering. Tværtimod vil jeg hellere decentralisere, så vi løser opgaverne på lavest mulige, bæredygtige niveau. Samtidig er det en kendsgerning, at Allerød ligger særdeles gunstigt i Hillerød-fingeren mellem København og det kommende superhospital.

Vi vil fortsat være en attraktiv bosætningskommune med masser af natur, åbent landskab, boliger, arbejdspladser og centerfunktioner.Det kalder på, at vi definerer, hvad vi forstår ved en harmonisk vækst og skriver det ind i visionen. Selv en moderat vækst giver udfordringer. Lad os få infrastrukturen på plads, så vi kan afvikle den daglige trafik, fx med en nordlig omfartsvej. Stil høje miljøkrav og bevar en grøn kommune. Skab rammerne for en bæredygtig udvikling. Fasthold et højt serviceniveau, så børnefamilier fortsat søger mod Allerød. Vi har alle muligheder for at bevare Allerød som et godt sted at bo.

Publiceret 30 June 2018 00:00