Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Ældreboliger - en mangelvare i Allerød

Elsie Wengel Andersen, Hasselvej 1, 3450 Allerød - sekretær i Allerød Venstre

Tænk stort og fremadrettet i arbejdet med at gøre Allerød til en attraktiv kommune at blive boende i, når man bliver gammel.

De ældre udgør en voksende gruppe, fordi vi lever sundere og lykkeligvis bliver stadig ældre. Især stiger gennemsnitslevealderen i Allerød, hvor vi har danmarksrekorden blandt alle 98 kommuner. I arbejdet med visionsprocessen for fremtidens Allerød indgår en analyse af, hvilke boligformer og servicemål der skal til for at bevare Allerød som en attraktiv kommune at leve i - for ung såvel som gammel. Dog savner jeg nytænkning omkring boligformer for ældre. Jeg tænker ikke mindst på boliger, der skaber optimale rammer for et godt og værdigt ældreliv, hvor man er herre i eget hus så længe som muligt og samtidig kan deltage aktivt i fællesskabet.

For rigtig mange borgere bliver deres store boliger på et tidspunkt en hæmsko. De vil gerne sælge for i stedet at få en ny og mere praktisk bolig og helst selvfølgelig i den kommune, hvor de har boet det meste af deres liv. Det er dog mere end svært som ældre at finde en sådan bolig i Allerød, da nye byggerier ofte er ejerboliger og tilmed meget dyre. Opførelse af ældreegnede lejeboliger f.eks. i form af seniorbofællesskaber, der er til at betale, er derfor et stort ønske hos mange ældre.

Inspiration til nye boligområder til unge og ældre fås mange steder. F.eks. er Real Dania lige nu i gang med at opføre spændende nye bydele i Ringkøbing og Odense, hvor de pågældende kommuner har samarbejdet med Real Dania om udvikling af nye boligkoncepter, som bygger på fællesskab. Ligeledes er der andre fonde og firmaer, der arbejder med spændende boligkoncepter som f.eks. OK-fonden og svenske Bovieran, der tilbyder palmer, blomster og oliventræer i deres koncept.

Undersøgelser jf. VIVE (det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har vist, at over 80.000 danskere overvejer at flytte i senior bofællesskaber i de kommende år, da bofællesskab betyder større tryghed og livskvalitet med mindskelse af den ensomhed, som desværre er et stigende problem for mange ældre. Desuden vil en praktisk indretning af nye boliger gøre de ældre mere selvhjulpne langt ind i alderdommen, ligesom mange ældre er gode til at hjælpe hinanden. Dette vil i den sidste ende betyde færre udgifter til hjemmehjælp etc.

Hele ældreområdet er således vigtigt i visionsarbejdet. Giv derfor ældreboliger en stor plads, så ældre borgere kan blive boende i kommunen - hele livet.

Publiceret 10 July 2018 15:15