Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Omfartsvej er ikke nogen vision

Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre

Selvfølgelig skal vi have en omfartsvej nord om Allerød, og den skal anlægges hurtigst muligt. For mig er det ikke en fremtidsvision – det er en hastesag, der ikke kan vente flere år. Jeg kan også kalde det for rettidig omhu, da en nordlig omfartsvej vil løse mange problemer, før de opstår.

Allerede nu sander Nymøllevej til med stillestående eller langsomt kørende trafik, så stadig flere bilister vælger en alternativ vej gennem Allerød, f.eks. ad Kollerødvej og Lyngevej, selv om de ikke har ærindekørsel i byen, Tværtimod skal vi have al transitkørsel uden om Allerød.

Problemet vil kun vokse måned for måned, til gene for alle trafikanter og desværre også for de beboere, som skal høre på en vedvarende motorstøj fra erhvervskørslen til byens nordlige erhvervsområde Borupgård samt fra de flere tusinde borgere, der pendler IND til en arbejdsplads i kommunen samtidig med vore egne borgere, der pendler UD.

I løbet af det næste års tid flytter flere hundrede borgere ind i deres nye huse i Blovstrød vest for Kongevejen efterfulgt af 3-4 kommende etaper, ligesom der også er vokseværk i Enghaven. Det er også en kendsgerning, at erhvervstrafikken til Vassingerød vil stige, og langt de fleste vil søge ad Nymøllevej til motorvejen. Hele trafikken vil derfor mødes i den egentlige flaskehals, motorvejsfrakørsel nr. 11, Allerød S.

Fremfor at udvide Nymøllevej (måske bliver det alligevel nødvendigt), så lad os sætte turbo på en nordlig omfartsvej. Linjeføringen vil være transportkorridoren, hvor der i forvejen er reserveret arealer til formålet. Det vil være rettidig omhu at stille kravet til Trafikministeriet nu.

Om nogle måneder afsluttes VVM-undersøgelsen for forlængelse af motorvejen til Hillerød, og i løbet af foråret skal Folketinget beslutte en anlægslov for projektet. Her skal Allerød kende sin besøgelsestid og kræve en ekstra motorvejsfrakørsel ca. 1,5 km nord for den eksisterende Allerød N. En nordlig omfartsvej skal forbinde motorvejen med Kirkeltevej (via en ny jernbanebro) og have tilslutninger til bl.a. Borupgård og Enghaven samt ”føde” Hammersholt, hvis beboere i dag kører ad Banevang og Nymøllevej.

Trafikken skal i størst muligt omgang ledes uden om boligområderne, der friholdes for gennemkørende trafik. En nordlig omfartsvej vil aflaste Nymøllevej betydeligt og kunne mærkes på hele vejnettet. Vi opnår en mere smidig afvikling af trafikken og en højere sikkerhed til gavn for alle. Jo før, desto bedre – omfartsvejen skal ikke være en fjern vision.

Publiceret 12 July 2018 00:00