Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: V-debat med bagtanker?

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, næstformand i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Niels Kirkegaard (NK) som er lokalformand for V i Allerød har startet en debat om Allerøds forsatte selvstændighed.

Konservative har i mange år arbejdet for at Allerød skal forblive en selvstændig kommune (bl.a. har vi anbefalet fortsat selvstændighed da spørgsmålet var til folkeafstemning). På mange områder samarbejder kommunerne på tværs af kommunegrænser, hvilket gør kommunesammenlægning mindre relevant.

NK’s standpunkt er at Allerød skal forblive selvstændig. Der glæder mig, men desværre tyder debatindlægget på at V’s position er en anden.NK skriver: ”Personligt ønsker jeg mindst mulig afstand mellem borger og byråd.”. Desværre tyder det på at der er kræfter i Venstre som ønsker det anderledes. Ellers havde der formentlig stået ”Venstre” i stedet for ”Personligt”.

Hvis Allerød blev lagt sammen med Rudersdal (som en tidligere V-gruppeformand ønskede da hans ambition om borgmesterposten glippede) eller Hillerød (som S anbefalede ved folkeafstemningen) ville der være uendelig langt fra byrådet (med rådhus i Rudersdal eller Hillerød) til borgerne.

Jeg tror ikke borgerne i Farremosen oplever de bliver hørt. Det vil være helt forkert hvis reaktionen på Farremosen blev, at politikerne øgede afstanden til borgerne.Tværtimod. Vi skal tættere på borgerne. Ikke i form af ”alibi-politik” hvor vi som borgmesteren udadtil signalerer at dørene er åbne og tager på borgerbesøg uden reel vilje til forandring. Allerød skal forblive selvstændig. Vi skal lytte til borgerne. Og vi skal høre efter, hvad de siger!

Publiceret 16 July 2018 00:00