Niels Kirkegaard.

Niels Kirkegaard.

DEBAT: Småt er godt - og giver mere nærhed

Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre

Fremfor at drage tvivl om Venstres holdning, burde Martin Wolffbrandt (K) i sit læserbrev 16/7 glæde sig over, at V og K enige om, at Allerød skal forblive selvstændig. Han burde fortælle om de Konservatives egen vision for Allerød i stedet for bevidst at misfortolke andre partiers politik.

I mit tidligere indlæg skrev jeg, at vi skal løse opgaverne på lavest mulige, bæredygtige niveau. Følgeligt får vi 'mindst mulig afstand mellem borger og byråd'. Det er nemlig Venstres ideologiske grundholdning med mest mulig frihed til det enkelte menneske. Det er årsagen til, at jeg blev Venstremand i tidernes morgen.

Der vil altid være nogle, som kan bevise, at små og mellemstore kommuner koster for meget i administration, og at afdelinger kan spares væk ved sammenlægninger med nabokommuner. Ud fra en sådan logik kunne vi nøjes med kun én kommune Nordsjælland, hvilket er en absurd tankegang.

Jeg taler ikke om små sognekommuner som før 1970, men om kommuner af en passende størrelse. Hos os i Allerød er det i øjeblikket 25.000-30.000 indbyggere, bl.a. fordi vi er en attraktiv bosætningskommune og vil vokse med 1 pct. årligt.

I det omfang, vi ikke kan løse opgaverne selv, foretrækker Venstre et tværkommunalt samarbejde, som det sker allerede i dag inden for brandvæsen, affaldshåndtering, vandafledning, jobcentre, indkøb og udbud.

Større kommuner vil i sig selv betyde færre byrådsmedlemmer. I Allerød er mandatprisen ca. 900 stemmer pr. byrådsmedlem, i større kommuner som Helsingør, Furesø, Fredensborg og Rudersdal er den omtrent det dobbelte. Det siger sig selv, at større kommuner i højere grad har et demokrati-underskud, og visse partier og lister ville af samme grund ryge ud af byrådet. Afstanden til byrådspolitikkerne og rådhuset ville blive større.

Ved det seneste folketingsvalg viste de danske vælgere en åbenlys aversion mod topstyring og kæmpe enheder. Jeg tolker det sådan, at centraliseringen i Danmark er gået for vidt. Trenden er nu den modsatte – borgerne ønsker nærhed. Også derfor ønsker Venstre et selvstændigt Allerød.

Publiceret 19 July 2018 00:00