Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Längerich – en tikkende bombe for Venstre på Christiansborg!

Arne Mathiasen, Høveltsvangsvej 64, 3450 Allerød

Der synes at herske en generel forvirring i Venstre. De fine slogans virker måske på Christiansborg, men mangler fuldstændigt fodfæste og fælles forståelse i lokal politik.

Venstre ved du hvor du har. Som trofast Venstre-vælger til Folketingsvalg er det en voldsom torn i øjet, at det der foretages i Venstre på kommunalt plan, INTET har at gøre med det, der foregår på landsplan.

Venstre arbejder for fællesskabet - det er endnu et nyt slogan fra Venstre, der i særdeleshed ikke passer i Allerød Kommune. I sagen om Industriområdet Farremosen kunne man få en fornemmelse af, at Allerød Kommunes Venstre-borgmester Karsten Längerich mere betragter borgerne som fjender og søger konflikt frem for samarbejde.

Den liberale tankegang som udgør en hjørnesten i det liberale Venstre, bliver i den grad overfortolket i Allerød Kommune. Det liberale mantra handler ikke om, at man er så liberal, at man tillader grundvandstruende virksomheder at etablere sig i Farremosen, et område med særlige drikkevandsinteresser.

Vedrørende selv samme område udtaler Venstres miljøordfører Jakob Ellemann, at arealet ikke kan udlægges til grundvandstruende virksomheder, hvorfor Miljøstyrelsen ikke har bedt kommunen om en grundvandsredegørelse. Men Miljøstyrelsen er blevet ført bag lyset af Allerød kommune, og Längerich gør intet for at rette op på miseren og samle byen igen.

Mindre bureaukrati, udtaler Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen. Dette slogan bruger Längerich øjensynligt særdeles flittigt, da han og hans forvaltning synes at tænke: Hvis ikke vi efterspørger redegørelser for miljøbelastningen fra de ansøgende virksomheder til Farremosen, så er det vel i tråd med Venstres regelforenkling, en forenkling der underminerer miljøet.

Udeblivelsen af kumulative effekter og trafikanalyser af dubiøs karakter er blevet hverdagen i Venstre kommunen Allerød. Venstre ved du ikke hvor du har, i Allerød kommune. Borgmester Längerich er en tikkende bombe for Venstre på landsplan!

Publiceret 13 September 2018 00:00