Fru Lunds Villa. Foto: Michael Braunstein

Fru Lunds Villa. Foto: Michael Braunstein

DEBAT: At slette spor fra en svunden tid er hjerteløst!

Charlotte Villefrance, Skyttevangen 5, Allerød

Fru Lunds Villa danner i dag ramme om Billedskolen, der sammen med musikskolen udgør en vigtig del af den kulturelle smeltedigel i Allerød. At kunne rumme en bygning af den karakter burde Allerød Kommune sætte pris på og udnytte, da den netop er med til at fortælle en vigtig del af Allerøds historie.

Planerne om at nedrive bygningen vil være et stort tab og slette endnu et spor fra en svunden tid, hvor skoler og andre offentlige bygninger blev udført med respekt for kvalitet i arkitektur og materialevalg.

Der foreligger en klar aftale med byrådet om at udsætte nedrivningsplanerne og afvente den rapport, der er under udarbejdelse af Center for bygningsbevarelse, Raadvad, i øvrigt en rapport, der som meget andet betales af private midler!

Hvis det ikke var for de mange private donationer, musikskolen igennem tiden har været så heldig at beriges med, havde musikskolen ikke haft de fantastiske rammer, vi ser i dag! Anliggender, der vedrører kulturlivet, kan ikke udelukkende håndteres i et iskoldt regneark. Her må man ha’ hjertet med og kunne forsvare sine handlinger ud fra et moralsk og etisk perspektiv. Det gælder naturligvis også i forhold til fremtidsplanerne for Fru Lunds Villa.

Selvom en bygning ikke er udpeget som værende af bevaringsværdig kulturværdi i lokal- eller regionplan, kan den jo sagtens være det alligevel, navnlig for brugerne, medarbejderne og borgerne i kommunen. Kan enhver handling blot forsvares med, at så længe der ikke handles i strid med nogen lov, eller ikke kan føres bevis derfor, så er alt tilladt?

Vent nu på den rapport og tænk sagen igennem på et oplyst grundlag!

Publiceret 25 September 2018 00:00