Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Fru Lunds Villa: Hvordan kan det gå så fejl?

Anders Jormin, Lyr Röd 405, 47496 Nösund, Sverige, professor i musik

Genom mine kanaler inom skandinavisk musikuddannelse för börn og unge har jag i mange år känt till Alleröds Musik- og kulturskola som en av Danmarks allra främsta. Og, icke att glemme, som en av anledningarna till att Alleröds kommune under mange år räknats som en av de beste för danske börnefamiljer att bosätta sig i.

Nu kommer beskedet via sociale media att byrådet bestämt att riva Fru Lunds villa, huset där skolans opmerksammede billedvirksomhed pågår - dette trots att en utredning om villans bevarandeverdier pågår og trots löften om att invente utredningens resultat.

Dette beslut er minst sagt merkeligt og tragiskt- og det går också emot alle rimlige demokratiske processer. Dette kommer med all sikkerhed att opmerksammes av Facebookgrupper, av Danmarks Radio og av grupperinger som alltid kvickt reagerar på politiske misstag eller icke genomtänkte beslut. Og det riskerar, udover att en meget framraegende billedskole blir hjemlös og en unik synergieffekt mellom kreative börns kunstformer slås i spillror, också att gi lige den negative PR en kommune som Alleröd kan få så svaert att ryste av sig.

Vår svenska Pippi Långstrump siger att "er man staerk må man också vara god". För politiker med makt og ansvar innebär dette att eftertänksamhet, lyttende og prestigelöshet är de sanne kännetecknen på ett godt byråd. Var stolte over den ledande kulturskola I har byggt op under mange år och som betyder så meget som role-model för andre danske kommuners kulturvirksomhed. Og, ännu viktigare, för alle Alleröds kreative unges fremtid.

Man kan, som reflekterende, ansvarsfull og klog politiker, alltid göre om og göre bedre.

Publiceret 25 September 2018 00:00