DEBAT: 'Kommunens anvendte buzzword er bygningskomprimering'

Esther Nielsen, Lynge Søpark 17, Lynge

”Fokus på børn og ældre” var overskriften over artiklen i Allerød Nyt om budgetforliget. Dette fokus gælder så ikke de lidt skrøbelige børn og unge, som havde et skærmet miljø i billedskolen i Fru Lunds Hus. Netop disse børn er det ikke specielt tilrådeligt at ’komprimere’.

For ikke længe siden stod det at læse i Allerød Nyt, at man alligevel ville undlade nedrivning af Fru Lunds Hus. Nu skal det så pludselig alligevel falde for bygningskomprimering.

Allerød kommune har virkelig været dygtige til at tillade nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Nu skynder man sig så at træffe beslutning om nedrivning af endnu en smuk historisk bygning, inden 'Center for bygningsbevaring, Raadvad' om få uger kommer med sin udtalelse om, om fagfolk anser bygningen for bevaringsværdig eller ej.

Viste beslutningen om nedrivning af Fru Lunds Hus sig at være en forkert beslutning – ja, så er løbet kørt, og bygningen endegyldigt gået tabt.

Der er snart kun kirkerne og et par skoler, som knytter an til byens historie. Er vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger samt et smukt og varieret bybillede ikke vigtigere end bygningskomprimering?

Det skyldes formodentlig også bygningskomprimering, at man ikke har kunnet finde et lokale til det møbel m.m. depot, som drives af frivillige. Nogle få frivillige har gjort et enormt arbejde med indsamling og fordeling af møbler, tøj og indbo af mange slags til flygtninge, som havde fået tildelt en bolig. For små penge kunne man her købe, hvad man havde brug for – og i øvrigt modtage mange slags hjælp og imødekommenhed.

Bygningskomprimering kan uden tvivl i nogle sammenhænge være en fornuftig disposition, men den bør anvendes med indsigt og forståelse for, hvad man har med at gøre.

Publiceret 02 October 2018 10:00