Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT: Løber byrådet nu fra en vedtagelse?

Kjel Bording Johansen, Søbredden 193, Allerød

På byrådsmødet 11. oktober 2016 vedtog byrådet, at børnehuset på Søageren skulle nedrives, og der skulle igangsættes et lokalplansarbejde med henblik på, at området skulle tilbageføres til de omkringliggende grundejerforeninger og indgå i det grønne fællesareal, helt som tidligere borgmester Oskar Jensen lovede, da den 'midlertidige' institution blev bygget.

Jeg har siden vedtagelsen flere gange henvendt mig til borgmestersekretæren for at få status i sagen, hver gang var svaret, 'der arbejdes på lokalplanen, men andre sager har højere prioritet'. Forståeligt, da det lå i kortene, at der her var tale om en formsag. 24. maj 2017 modtages brev, hvor kommunen opsiger aftalen om grøn vedligeholdelse pr. 31. december 2017, da det fremover er grundejerforeningernes opgave at vedligeholde arealet. Som talsmand for de implicerede grundejerforeninger har forvaltningen flere gange kontaktet mig og bedt mig deltage i møder om det fremtidige areals udseende. Altsammen tegn på, at der trods alt skete lidt i sagen.

Det virker nu som om, der ikke har været den fornødne politiske vilje til at gå i gang med lokalplansarbejdet og som om de i byrådet der i 2016 blev nedstemt nu forsøger at tilsidesætte den tidligere byrådsbeslutning og især som om hele forløbet blot har været spil for galleriet?

Grundejerforeningerne har i alle årene passet på området, og siden 1.1.2018 bekostet alt vedligehold, beskæring og nyplantning, så det i dag er til stor glæde for alle beboere i Søpark- og naboområderne både til gåture og til glæde for børn, unge og ældre, der elsker at fiske i søerne eller sidde på en af bænkene og ordne verdenssituationen. Vi er derfor mange i området, der stiller os uforstående overfor forslaget i budgetforlig 2019 om at udstykke arealet til beboelse?

Publiceret 02 October 2018 06:46