DEBAT: Arkitektur, entreprenører, forvaltning, politikere og ??

Bille Thøgersen, Elmevej 18

Allerød er en grim by, og efter salamimetoden samt med dårlige undskyldninger bliver den stadig grimmere. Hver eneste gang, der bygges nyt med eller uden nedrivning af gammelt, tilføjes blot en ny øjenbæ. Netto- og Rema 100-butikker er værdige eksempler på sådanne fejltagelser.

Det overordnede og eneste princip, der gælder, er antallet af indre kvadratmeter. Rema 100 i Blovstrød blev lagt lige over for den 1000 år gamle og fredede kirke, og som en eftertanke og sen dispensation i dølgsmål fik butikken lov til at opstille et kæmpeskilt, som for ankommende vejfarende effektivt skjuler Blovstrød Kro, som ellers levede i symbiose med kirken som et levn fra en fortid, hvor udformning talte. At Blovstrøds den gang tavse stemme senere har søgt at få aflad herfor ved at ivre for og få gennemført en hundedyr og livsfarlig stillegennemfartsvej med vejtræer, har ikke ændret en tøddel på det arkitektoniske udtryk.

Det planlagte nye såkaldte sundhedshus ved stationen ser ud til at blive en tro kopi af de seneste forbrydelser imod god smag.Senest har Byrådet så som en detalje i et budgetforlig besluttet at rive et af de sidste murstenshuse i Kommunen ned, nemlig Fru Lunds Villa; dette som led i en såkaldt bygningskomprimeringspolitik. Denne i sig selv kostbare nedrivning skulle så give en årlig besparelse på vedligeholdelseskontoen på 80.000 kr. Dette tal ser mere ud til at være fremkommet som det tal, man manglede for at få regnestykket til at gå op, end som en reel beregning. Selve nedrivningen koster 500000. Det kunne villaen vedligeholdes for i 6,25 år.

Publiceret 12 October 2018 17:00