"Allerød er en grim by, og efter salamimetoden samt med dårlige undskyldninger bliver den stadig grimmere", skriver Bille Thøgersen i dette debatindlæg. Modelfoto

DEBAT: Arkitektur, entreprenører, forvaltning, politikere og ?? - del 2

Bille Thøgersen, Elmevej 18, Allerød

Når man ser ældre erhvervsbygninger, som er kommet til ære og værdighed igen i nye funktioner, må man undre sig over, at der i fattigere tider end vor var overskud til at forskønne disse bygninger. Der findes smukkere eksempler på sådanne end Fru Lunds Villa, men den er ikke desto mindre et godt et af slagsen med dens diskrete murstensforsiringer, navnlig da den indgår i et unikt miljø såvel udvendigt som indvendigt forstået som det, der foregår i bygningen.

Allerøds Musik- og Billedskole er en enestående institution. I og med at det er videnskabeligt bevist, at børn, som beskæftiger sig aktivt med musik og andre kunstarter, også derved bliver bedre til andre fag, bidrager den aktivt til at mildne den danske folkeskoles eklatante svigt, samtidig med at den afholder den opvoksende ungdom fra at komme galt af sted på gadehjørner.

At ødelægge dette miljø så hensynsløst og unødvendigt er en sand forbrydelse og en klar fornægtelse af rettidig omhu.Den uhellige alliance, som nu i vild modstrid med borgernes ønske, regerer i Allerød, har indtil nu kun foretaget sig to markante ting.

Dens første handling var at hæve byrøddernes honorarer. Så fik borgerne at vide, hvad disse partiers tale om kernevelfærd betød, nemlig politikernes egen. Hvor meget det beløber sig til, vides ikke, men det er mange gange 80000 kr. Den anden markante handling var borgmesterens bestilling af en konsulentrapport om Allerøds udvikling til den nette sum af 600000 kr. Den kunne han have fået ganske gratis af en hvilken som helst borger, nemlig en fortsat grøn kommune. For disse spildte midler kunne man have vedligeholdt Fru Lunds Villa i 7,5 år..

Publiceret 13 October 2018 10:00