DEBAT: Arkitektur, entreprenører, Forvaltning, politikere og ?? - del 3

Bille Thøgersen, Elmevej 18, Allerød

For så vidt angår bygningskomprimering har jeg selv i årevis i forskellige debatter advokeret for, at man i en Kommune som Allerød kun burde have skovbørnehaver, da de tremmekalveinstitutioner, som man kalder børnehaver, både er usunde for børn og personale samt udviklingshæmmende for børnene.

Senest har en Venstre-politiker foreslået det samme. Og blind høne finder som bekendt et korn. Hans forslag gik ud på, at halvdelen af børnene er ude om formiddagen og den anden halvdel om eftermiddagen. En salomonisk løsning, da børnehaverne nu også har fået andre funktioner, som forudsætter indendørs aktiviteter.

På den måde ville man kunne halvere bygningsomfanget på børnehaveområdet. Det ville også kunne betale Fru Lunds Villas vedligehold mange gange. Beslutningen er en ommer, byrødder.

PS De i overskriften nævnte personer / institutioner er ordnet efter, hvem der bestemmer mest i Allerød Kommune med de mest bestemmende nævnt først. Spørgsmålstegnene i slutningen af overskriften står for borgerne, men de har som regel ikke noget at skulle have sagt. De er blot stemmekvæg.

Publiceret 14 October 2018 07:00