Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Lokalplanløshed

Jens Thiel, Drabæk Huse 73, 3450 Allerød

Bag en knoldet stenvold kan jeg, når jeg står på tæer, se en Stenørken. Men hvor er Frugtlunden og Grønningen? Nåeh, nu kan jeg se dem, det er bare meningsløse ord opfundet til lejligheden.

Hvor længe skal vi nye skatteborgere i vores nye boliger i Drabæk Huse i det nye Blovstrød finde os i at kigge ind i en to meter høj vold af skraldejord, som firmaet bag områdets 'udvikling', Land Development, i arrogant foragt overfor lokalplanen har smidt ovenpå marken med det malende navn Grønningen.

Et område, der i lokalplanen er udlagt som et grønt rekreativt område, med forløb, søer og beplantning, som skal understøtte de smukke landskabelige kvaliteter?

Lokalplanen siger: 'Landskabet er kendetegnet ved et smukt, let kuperet terræn ... Veje, stier, anlæg og bebyggelser skal i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn.'

Området er nu grimt bebygget med noget, som i arkitektur er inspireret af Stryhns grovhakkede, med mange voldsomme skråninger og høje opbyggede plateauer. Laaangt fra planen.

Så hvad sker der for de ansvarlige?

Halloooo, kalder Allerød Kommune, er I der? Er I begravet under Land Developments efterladenskaber? Hvorfor har I ikke for længst vredet armen rundt på slipsedrengene? Skal det smukke landskab ligge hen som en losseplads? Skal lokalplanen ikke håndhæves?

De enorme mængder restaffaldsbrokker, som kræver over 500 lastbiler at fjerne, gider Land Development da ikke røre, før Kommunen kræver lokalplaner overholdt, og lommeregneren taler for det.

Kære Allerød Kommune, giv os nye skatteborgere bevis på, at I passer på os mod storentreprenørers beregnende passivitet ved at håndhæve lokalplanen. I kan da ikke acceptere, at skruppelløse købmænd stopper besparelsen ved regelbrud i lommen?

Kære Land Development, overhold lokalplanen og opfør jer anstændigt og få fyret op under nogle lastbiler og landskabsarkitekter.

Lad os, som har betalt for det, få landskabet igen.

Publiceret 22 October 2018 10:31