Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Allerød Byråd - hvad venter I på?

Morten Als Pedersen, Søengen 5

Kære Miki Dam Larsen. Tak for dit læserbrev i Frb. Amts Avis 23. oktober 2018: 'Skru ned for støjen – hvad venter vi på'. Man kunne fristes til at spørge: Hvad venter du (eller Byrådet) på?

Vi er mange borgere i Allerød, som igennem flere år har levet med et støjniveau, der ligger over den støjgrænse, som man ved er sundhedsskadelig.

Trafikstøj er dødsensfarlig! Der er flere dødsfald i Danmark som følge af trafikstøj, end der bliver slået ihjel i trafikken!

Allerede i 2003 blev det vurderet at 'vej-støj er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom.'

Se Miljøstyrelsens hjemmeside: KLIK HER

Motorvejsforlængelsen vil - med WHO’s anbefalede grænseværdi (53dB) - udsætte ca. 3.000 Allerødborgere for sundhedsskadelig støj! Det giver stress, hjerte-kar-sygdomme, diabetes mv.

Det er en bombe under økonomien og vores velfærdssystem – og specielt Allerød er – og vil blive ramt.

Vi har forsøgt at råbe Allerød Kommune op gennem flere år – foreløbig uden resultat. Der er i dag mange borgere i Allerød, som i perioder ikke kan sidde i deres have pga. trafikstøj.

Motorvejens mulige forlængelse om 6-10 år er ét problem. Men vi har et problem allerede i dag, og har haft det i flere år, så vi har brug for handling nu!

Og så har vi brug for, at Allerød Kommune træder i karakter over for Vejdirektoratet og får hævet ambitionsniveauet i det kommende projekt. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal acceptere, at 3.000 Allerød-borgere udsættes for sundhedsskadelig støj.

Allerød Byråd – hvad venter I på? – vi har brug for jer!

Publiceret 30 October 2018 09:53