Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Ny motorvej overhalet af ny viden om støjs sundhedsskader

Christian Glahder, Elmevej 1, Blovstrød

Venstre (Karsten Längerich (KL) og Hans Andersen (HA) i Allerød Nyt) er ikke betænkelige ved en ny motorvej, her bliver "næsen holdt i alle fire spor" (HA).

Som tidligere diskuteret i Allerød Nyt med Niels Kirkegaard, Venstre, så sander vejudvidelser hurtigt til i øget trafik. Derfor skal der tænkes i alternativer. Vejdirektoratet har foreslået, at S-toget Hillerød-København automatiseres, så det kan køre oftere. Ved også at billiggøre togene er S-toget en gave til Allerød. Det mener HA ikke, for "Venstre vil .. vejene før togfonden".

Forbedringen af trafiksikkerheden ved motorvejsudvidelsen kan også opnås med en 2+1-vej med autoværn i midten og 2 spor til overhaling for hver 1-2 km. Overhalingsstrækningerne bliver skiltet. En sådan vej er etableret fra Holbæk til Sjællands Odde, hastigheden er 100 km/t. Den er relativt billig, den fylder ikke mere end nu, den er sikrere og giver et bedre flow.

KL mener at motorvejen præsenterer "en solid indsats for at skærme mod støjen". Det gør den på visse strækninger, mens andre ikke støjafskærmes. Nørre Herlev er i dag ikke påvirket af støj over 53 dB(A), mens motorvejsudvidelsen vil påvirke 25 pct. af byen med over 53 dB(A). Tilsvarende for Kollerød, hvor støjen i dag påvirker 60 pct. af byen, mens udvidelsen vil påvirke hele byen. 70 pct. af det rekreative område Børstingerød Mose vil blive påvirket af støj over 53 dB(A) pga. motorvejen mod 50 pct. i dag.

Venstre vil vel mene, at det ikke er noget problem, da støjgrænsen for boliger i dag ligger på 58 dB(A). Men det er et problem, fordi WHO netop har anbefalet en støjgrænse på 53 dB(A). Støj over 53 dB(A) øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme, diabetes og stress. En ny motorvej skal selvfølgelig indarbejde den nyeste viden om støjs påvirkning af helbredet. Støjgrænsen for rekreative områder er i dag på 53 dB(A).

Publiceret 30 October 2018 10:04