''Petersminde' på Lynge Overdrev, nedrives?', lyder Ole Høegh Posts tekst til dette foto.

''Petersminde' på Lynge Overdrev, nedrives?', lyder Ole Høegh Posts tekst til dette foto.

DEBAT: Riv ned og byg nyt

Ole Høegh Post, Lokalhistorisk Arkiv & Forening

Vores bygningsmasse i byer og åbent land udskiftes heftigt i disse år. Og intet kan øjensynligt stoppe den udvikling – hvor ulykkelig den end er.

I vore bysamfund i Allerød Kommune er der snart ikke ret meget bygningskultur at overgive nye generationer, og de store parcelhusfirmaer får frit spil, fordi kommunens forvaltning ikke har adgang til oplysninger om bevaringsværdier, der normalt kan ses i såkaldte kommuneatlas med karakterer i en Save-værdiskala.

Udviklingen er skræmmende, ikke mindst for lokalhistorikerne i LAFAK.

Vi hører meget jævnligt om nedrivninger eller uhyrlige ombygninger af historiske huse, og vi har lært os at haste med at fotodokumentere, hvad der vil forsvinde for altid.

Forvaltningen har ingen indvendinger mod nedrivningsønsker og giver tilladelser i mængde, og lokalhistorikere og æstetikere kan bare se til -og fotografere - med hurtige lukkertider! I det mindste kunne man forvente, at nedrivningsansøgninger skal begrundes!

Det er rigtig svært at forstå, hvorfor en køber, der har valgt en historisk og ofte smuk ejendom, ofte river ned og vælger et halvgrimt moderne byggefirma-hus til grunden, ofte fra fx 'Lind & Risør', der er godt på vej til at blive et skældsord for ligegyldighed.

Inden for de seneste måneder har man dødsdømt fx den tidligere teglværksbestyrerbolig fra Allerød Teglværk (syd for XL), en smuk rødstensvilla i 'Bedre Byggeskik'-stil på Tokkekøbvej i Lillerød eller et sjældent og meget velproportioneret hus på Kratbjergvej, tegnet af arkitekten Rolf Schroeder. Hertil den tidligere Vassingerød Skole (Gl. Vassingerødvej), og nu måske Vassingerød Forskole (uden mening kaldet 'Fru Lunds villa'). Netop skolebygninger omtales som værd at bevare, som står der i byrådets vejledning. Nyeste nedrivningstilladelse gælder den smukt, genopførte landbrugsejendom 'Petersminde' på Lyngevej 125 med meget høj bevaringsværdi – det er da helt ufatteligt.

Det er alt for nemt og uimodsagt at påstå forfald og brøstfældighed ud fra nogle få sætningsrevner. Det er naturligt for gamle huse, der ofte af sagkundskaben fra museer og lokalarkiver beskrives som meget bevaringsværdige.

Bevar os vel!

Publiceret 31 October 2018 14:00