Miki Larsen.

Miki Larsen.

DEBAT: Svar til Jens Thiel

Miki Larsen, viceborgmester, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Svar til Jens Thiel, Drabæk Huse 73, 3450 Allerød, på hans læserbrev 'Lokalplanløshed', bragt i Allerød Nyt:

Jeg har spurgt Forvaltning til sagen, og de oplyser, at der har været afholdt en række møder med Bonava,

grundejerforeningen i Drabækhuse og Land Development over de seneste uger om den nødvendige terrænbearbejdning. Derudover oplyser de:

"Det er aftalt med parterne, at der indkaldes til et afklarende møde med kommunen i den kommende uge,

hvor der fastsættes koter til den kommende kirkesti, og at disse koter vil være retningsgivende for den terrænbearbejdning, der efterfølgende udføres på arealerne.

Kirkestien skal etableres så ældre, børn og handicappede kan anvende cykel og gangstien sikkert.

I vejreglerne er der en anbefalet maksimal længdehældning på almindelige fortove og gangbaner på 40‰, det vil også være udgangspunktet for Kirkestien.

Bearbejdningen og efterbehandling af arealerne i form af fjernelse af overskydende jord og terrænregulering i den nordlige og sydlige del er aftalt med Land Development.

Udstående er afsætning af koter for sti og færdigt terræn. Det er Forvaltningens forventning, at dette falde på plads på det aftalte møde i den kommende uge."

Jeg forstår derudaf, at der fortsat arbejdes på en løsning, og jeg er i den proces naturligvis optaget af, at det endelige resultat bliver så godt som muligt.

Publiceret 02 November 2018 15:15