DEBAT: Fru Lunds Villa - nyt åbent brev til Allerød Byråd

Jens Mollerup, Blåbærhaven 4, 3540 Lynge - bestyrelsesmedlem, musikskolen

Debatten fortsætter, og det må stå klart for byrådet, at en hel del borgere i Allerød er både frustrerede og bekymrede over den stædighed, byrådet udviser i en tilsyneladende ubændig trang til at fjerne en historisk bygning - fru Lunds.

Beslutningen er truffet på grundlag af deciderede ukorrekte økonomiske udregninger! Musikskolens budget er ikke hemmeligt, og heri kan konstateres, at den årlige driftsmæssige udgift udgør kr. 15.000,-I starten af debatten fastholdt byrådet, at den årlige driftsmæssige udgift udgør kr. 80.000,-!!! Et beløb som IKKE figurerer i musikskolens budget!?

Efter byrådet nu har meldt ud, at man fastholder den mildest talt komplet uforståelige og bekymrende beslutning om at nedrive bygningen, har man åbenbart valgt at puste den årlige driftsmæssige udgift op til at udgøre over kr. 200.000,-!!! Det bliver dog værre og værre og tangerer en farce.

Hvem i alverden har dog regnet sig frem til DEN udgift? Det ville klæde byrådet, at offentliggøre den nye og svært overraskende beregning her i debatten, så alle borgere med interesse i sagen kan forholde sig til beregningerne. Musikskolens bestyrelse offentliggør beredvilligt de korrekte tal, som fremgår af musikskolens budget.

Byrådet ville tabe mindre ansigt ved at erkende og omgøre en så vanvittig og uforståelig beslutning end ved - i princippets hellige navn - at fastholde en nedrivningsbeslutning, som aldeles strider mod sund fornuft, og som tilmed er på kollisionskurs med velovervejede og veldokumenterede undersøgelsesresultater i Raadvad-rapporten!

Et nyt tilbud til kommunen om at overtage de driftsmæssige og økonomiske forpligtigelser vedr. bygningen og dermed spare kommunekasse for ca. kr. 2.000.000,- har byrådet tilsyneladende valgt at afslå!!! Det giver ganske simpelt ingen mening! Det er vist på plads med en kommunal redegørelse.

Publiceret 06 November 2018 00:00