Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Konkret forslag til byrådet vedrørende Fru Lunds Villa

Bente og Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Åbent brev til Allerød Kommunes Borgmester og Byråd vedrørende Fru Lunds Villa

Vi anfægter ikke byrådets ret til at høste besparelser ved reduktion af kommunens bygningsforpligtelser, men det skal jo ske på et retvisende grundlag. Efter vi har fulgt sagen om Fru Lunds villa i Frb. Amts Avis, Allerød Nyt og ved direkte kontakt med Musikskolens bestyrelse, har vi en rigtig dårlig fornemmelse af sagens gang. Kan det tænkes, at borgmester og/eller byrådet har fået misvisende oplysninger om de reelle omkostninger ved drift og vedligeholdelse af Fru Lunds villa, og at kommunen nu, for at dække over de forkerte oplysninger, søger at få nedrevet villaen hurtigst muligt?

Men uanset dette forhold bør der ses fremad. Konkret foreslår vi, at Fru Lunds villa videreføres foreløbig i 3 år uden udgift for kommunen, idet drift og vedligeholdelse betales gennem privat støtte. For at garantere kommunen, at det kan gennemføres i praksis, vil vi oprette en garantifond, der i den nævnte 3-års periode påtager sig at dække dokumenterede driftsudgifter ud over de tilskud, der måtte komme ind ved andre private bidrag. Garantien dækker udgifter op til de beløb, kommunen har anslået.

Med 3-års drift af Fru Lunds villa uden udgift for kommunen, vil man overholde byrådets forligsbudget gennem denne periode. Man vil tillige få helt konkrete tal på de reelle driftsudgifter, og man ville få tid og mulighed for at tale om Billedskolens fremtid i en afslappet atmosfære. Endelig vil dette arrangement sikre Billedskolen arbejdsro i perioden til gavn for dens engagerede lærere og unge elever.

Forslaget har været drøftet med Nikolaj og Maria Lubanski, som har tilsluttet sig ideen. Vi håber, at byrådet på sit kommende møde den 22. november kan godkende forslaget, eller i det mindste give frist til en nærmere undersøgelse af forslaget, inden der tages skridt til nedrivningen.

Publiceret 09 November 2018 00:00