Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: Konservative 'Vil Allerød'

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd (C)

20 ud af 21 mandater står bag budgetaftalen for 2019, Allerød Byråd har indgået. Allerøds borgmester, Karsten Längerich (V), gentager igen og igen, at der er et bredt flertal bag budgettet. Det er rigtig godt.

Hvad borgmesteren ikke nævner er forklaringen på det brede flertal. Forklaringen på det brede flertal er, at Det Konservative Folkeparti 'Vil Allerød'. I stedet for at sætte os i et hjørne og sætte os uden for indflydelse (som bl.a. Socialdemokratiet tidligere har excelleret i) søger konservative indflydelse. Derfor er der indgået et bredt budgetforlig. Hvis ikke vi havde søgt indflydelse, ville byrådet være delt og kun 15 mandater stå bag budgettet.

Der er ingen tvivl om, at det har stor værdi for borgmesteren, at der er et bredt flertal bag budgettet. Derfor har konservative kunne opnå betydelig indflydelse ved at være med i budgetaftalen for 2019. Der investeres massivt i vores folkeskoler, Allerød-ordningen (som er vital for vores fritidsliv) består, og indsatsen på kernevelfærd (som konservative satte skub i ved i december 2017 at foreslå, der blev afsat 10 mio. kr. til tre områder) fortsætter.

Den 29/4-2017 indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og løsgængeren Lea Herdal en aftale om etablering af tennishal, varmtvandsbassin og dryland. I aftalen står: 'partierne forpligter sig til, i fremtidige budgetforlig, at fastholde ovennævnte investeringer i de aftalte år. En afvigelse herfra vil være at betragte som forligsbrud og løftebrud.'

Aftalen lever endnu (der har netop været første spadestik til tennishallen). Det bliver rigtig godt, når alle dele af aftalen bliver til virkelighed.

I budgetforhandlinger bliver der 'givet og taget'. Ikke alt i budget 2019 er, som vi kunne drømme om, men når alt gøres op, er der ingen tvivl: Det Konservative Folkeparti har haft betydelig indflydelse på budget 2019.

Publiceret 09 November 2018 00:00