Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Kortene er ikke lagt på bordet

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

I mail som svar på min opfordring til borgmester Karsten Längerich om at lægge kortene på bordet i Fru Lunds Villa-sagen har borgmesteren anført, at 'Musikskolens bestyrelse har været involveret gennem flere år', men undlader at give oplysning om tidspunktet for bestillingen af 'Helhedsplanen' fra arkitektfirmaet Thing og Brandt Landskab Aps.

Tidspunktet vil formentlig vise, at bestillingen var afgivet hen over hovedet på Musikskolen og uden foregående drøftelse i KUI, idet Udvalget ifølge referat (pkt. 18) fra mødet den 4. juni 2018 'blev anmodet om at godkende vedlagte udkast som grundlag for etablering af udearealerne'. Helhedsplanen fra arkitektfirmaet var vedlagt som bilag til mødet.

For at retfærdiggøre den afgivne bestilling har forvaltningen i notat fra 29 maj 2018 gjort driftsomkostningerne voldsomt store (80.000 kr/år) og dømt villaen faldefærdig, så den ville give udgifter på 'formentlig' 1.8 mio kr. de næste 10 år til nyt fundament og nyt tag. Rapporten fra byggesagkyndige i Center for Bygningsbevarelse siger, at villaen er i god stand, og at vedligeholdelsesudgifter i 10 år vil være ca. 121.000 kr ex. moms.

Borgmesteren undlader tillige at oplyse om honoraret til Thing og Brandt Landskab ApS. Mit skøn er ca. 150.000 kr. Det kunne betale drift og vedligeholdelse af Fru Lunds Villa i 6 år!

Det er også ukorrekt, som hævdet i mailen, at beløbet på 0.5 mio kr. ubrugte midler i regnskabet for 2017 var beregnet til nedrivning af Fru Lunds Villa. Beløbet figurerer i budgettet vedtaget i 2016 som bevilling til 'bygningskomprimering', men når Økonomiudvalget den 15. november 2016 kan beslutte at sælge villaen, giver det jo ingen mening at nedrive den først.

I øvrigt er der i forligsbudgettet 2019-2026 ikke afsat midler til at gennemføre 'Helhedsplanen', som altså bare er varm luft.

Publiceret 14 November 2018 00:00