Karsten Längerich.

Karsten Längerich.

DEBAT: Svar til Peter Stauning

Karsten Längerich, borgmester

Kære Peter Stauning.

Jeg har læst dit tilbud om at dække driftsudgifterne for Fru Lunds Villa, og jeg har respekt for dit engagement i denne sag.

Fru Lunds Villa indgik i 2016 som en del af det katalog over ejendomme, der kunne frasælges eller nedrives. Økonomiudvalget vedtog at udskyde den endelige beslutning til frasalg til byggeriet af den nye koncertsal var færdig. Der blev i forbindelse med etablering af den nye koncertsal indregnet udgifter til renovering og forskønnelse af udearealerne på musikskolen, herunder de eksisterende parkeringspladser.

Byrådet besluttede i februar i år, at der ikke skulle ske frasalg, men at grunden i stedet skulle indgå som en integreret del af Musikskolens udearealer.

Thing og Brandt Landskab ApS blev udvalgt til at skitsere en gennemtænkt løsning, der også inkluderer en reference til Fru Lund. Sagen om Musikskolens udearealer blev forelagt Kultur- og Idrætsudvalget d. 4. juni. Forud for dette har dette været drøftet med Musikskolens ledelse bl.a. i den styregruppe der var for byggeriet af den nye koncertsal. Her deltog ligeledes repræsentanter for Musikskolens bestyrelse. Så ja – byrådet, Musikskolen og Musikskolens bestyrelse har været involveret igennem flere år.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i juni i år, at sagen genoptages, når der foreligger en afklaring omkring Fru Lunds Villa. Det gør der som bekendt nu, og derfor må man forvente at Kultur- og Idrætsudvalget snarest skal træffe beslutning om udearealerne for Musikskolen.

Med hensyn til 'mindre forbrug på bygningskomprimeringsprojekt (Fru Lunds Villa) i 2017' er der tale om at overføre det afsatte beløb til nedrivning af villaen. Der blev jo som bekendt afsat penge hertil allerede i budget for 2017.

Man kan være politisk uenig i prioriteringerne. Jeg håber dog, at det står klart, at også denne - indrømmet svære - beslutning er truffet på et sagligt og belyst grundlag.

Publiceret 14 November 2018 11:52