Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Så er det snart jul – men først en hyggelig julehistorie om brændeovne

Benny Rasmussen, Tjørnebakken 8, 3540 Lynge

Klip fra Bolius.dk: Citat: Marianne R. Det er forkert af Bolius at behandle brændefyring på lige fod med andre energikilder. Dertil forurener brændeovne alt for meget, særligt de ældre men også de nyere, som er svanemærkede.

Afbrænding af træ udleder dioxin, tjære og fine partikler, som er sundhedsskadelige. Ingen nok så god fyrmester kan undgå at forurene. Desuden er moderne huse helt uegnede til brændeovn, fordi de er for tætte.

Sundhedsomkostningerne ved brændefyring er bare i Danmark beregnet til omkring 7.5 mia. kr.. Læg hertil hvad vi sender videre til de andre nordiske lande. Ved bare en regulering (= afgiftsbelæggelse) af brændefyringen kan der ifølge Det Økonomiske Råd spares 3 mia. kr. eller 200 liv.

Ingen anden energikilde forurener tilnærmelsesvis så meget. 1 brændeovn sviner lige så meget som 500 naturgasfyr. Tænk dog på dem som bliver syge. Det er ikke hygge, men uhygge.

Publiceret 19 November 2018 00:00