DEBAT: Tremmekalveinstitutionsskandalen

Bille Thøgersen, Elmevej 18, Allerød

Allerød er en Kommune med mange grønne områder og endnu mere skov, i hvert fald så længe det ikke er lykkedes vore politikere med god hjælp af grådige entreprenører at plastre hele kommunen til med mursten og beton. Det er derfor en skandale, at der i Kommunen mig bekendt kun findes en skovbørnehave, som er privat.

Tremmekalvebørnehavebørn er fire gange så ofte syge som voksne i modsætning til børn i skovbørnehaver, som er betydelig mindre syge og i betydelig bedre form. Rent faktisk er der såkaldte udflytterbørnehaver i København, som sender børn til vor kommune for at give dem mere frisk luft.

Det er en videnskabelig bevist kendsgerning, at fri leg med den ekstra fysiske aktivitet er væsentlig og befordrende for hjernens udvikling og naturligvis for børnenes fysiske form. At samtlige børnehaver ikke er skovbørnehaver i Allerød, er derfor intet mindre end en skandale.

I øvrigt viser mine erfaringer, som kun stammer fra København og Frederiksberg, at pædagogerne også kunne trænge til at være ansat i en skovbørnehave.

Vore egne børn gik udelukkende i en i øvrigt fuldt brugerfinansieret privat skovbørnehave, så jeg kender sådannes effekt. På en ferie i de italienske alper i minimum 2 tusind meters højde med vor 4-5-årige søn gik vi en dagtur med mange hundrede højdemeter sammen med italienske bekendte, som havde haft deres tvivl om vor og navnlig vor søns formåen i bjerge. Mod turens afslutning, hvor italienerne var total udsmattede, nærmede vi os en samling huse. Da sagde sønniken pludselig: Far, skal vi løbe om kap hen til husene, og det gjorde vi så. Det er en af de kun positive effekter, som skovbørnehaver har.

Hvis Allerød indførte skovbørnehaver, vil man kunne minimere børnehavebygninger til halvdelen og redde Fru Lunds Villa m.m.m. Der ville kun være fordele herved.

Publiceret 19 November 2018 00:00