DEBAT: Det er ingen skam at snu – når bare man gør det i tide! (del 2)

Peter B. Larsen, Bøgealle, Allerød

2. del af åbent brev til budgetforligsparterne i Allerød Byråd!

Hvorfor så skabe denne dumme situation, hvor I med et snuptag fjerner masser af borgeres lyst til, at indgå i fremtidig dialog om – samt bidrag til - kommunens udvikling og prioriteringer? En situation hvor det netop fremlagte udkast til Allerød Kommune “Vision 2031”s flotte ord om borgerinddragelse, medansvar, læringsmiljøer, fællesskaber mv. for rigtig mange borgere bliver til tomme ord og varm luft. En vision hvor det bl.a. fremhæves, at et af Byrådets bidrag (læs: ansvar) er: “At håndtere, hvad der måtte opstå af uenigheder og modstand. Det kræver et “langt lys”, selvom der opstår udfordringer og usikkerhed undervejs”.

Hertil kommer det store tillidsbrud i bred forstand, der ligger i at kommunens baggrundsdata mht. økonomien omkring “Fru Lunds hus” er så divergerende i forhold til diverse bygningskyndiges og Musikskolens egne oplysninger, som de er. Vil man som borger kunne stole på fremtidige data fra kommunen? Eller betaler kommunen regninger uden attestation på det udførte arbejde? osv.

Så husk alle 20: Det er ingen skam at “vende om” – men det er en skam hvis ikke I gør det!

For “Fru Lunds hus”s fremtid, for Billedskolens og byens mange voksne billedkunstneres fremtid, for de nuværende og de kommende brugeres fremtid – og for jeres egen fremtid som demokratisk valgte “ledestjerner”.

Og husk også: At “Fru Lunds hus” også bruges af flere af de mange voksne billedkunstnere, som Allerød Kommune har.

Publiceret 22 November 2018 00:00