DEBAT: Musikskolen og Fru Lunds

Jens Mollerup, Blåbærhaven 4, 3540 Lynge

Den for sin kvalitet landskendte Allerød Musikskole er - ja, en musikskole. Men meget mere end det. En kulturskole, som rummer musik, sang, dans, drama, billedkunst, skuespil, scenekunst, lydteknikeruddannelse og meget meget mere.

Derudover er skolen, og det bør man hæfte sig ved, en regulær dannelsesskole. Her lærer børn og unge samspillets kunst og vigtigheden af at være sammen om kreative og kunstneriske projekter og give hinanden plads. En helt utrolig favnende institution med en dedikeret ledelse og lærerstab. De super kreative børn i billedskolen har deres frirum og kunstneriske virkerum i fru Lunds villa. Lad det dog forblive sådan!

Byrådet har, helt uforståeligt og på tvivlsomme (udtrykt meget diplomatisk) økonomiske beregninger, besluttet at rive bygningen ned i bygningskomprimeringens hellige navn. At den helt unødvendige nedrivning i sig selv koster en formue, og det samme gælder for efterfølgende planlagt anlæg af "musik-have" som vel ingen, hverken musikskolens ledelse, bestyrelse, elever eller forældre på noget tidspunkt har ytret ønske om, har man i byrådet tilsyneladende helt valgt at se bort fra.

Det virker som om byrådet nu - virkelighedsfjernt og for princippets skyld - ikke ønsker dialog omkring den mildest talt uheldige nedrivningsbeslutning. Man har, stik imod bedre vidende og velfunderede bygningsundersøgelser, valgt at skønne Fru Lunds Villa egnet til nedrivning!!! Og DET står ikke til at ændre! Utroligt!

Til byrådspolitikerne: Vær konstruktive og visionære. Husk, man taber ikke ansigt ved at genoverveje og omgøre en tydeligvis uønsket, unødvendig, dyr og upopulær beslutning. Man taber ansigt ved IKKE at gøre det! I kan med velvilje og sund smidighed nå det endnu.

Publiceret 23 November 2018 00:00