Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Det er desværre forkert, borgmester

Musik- og Kulturskolens bestyrelse

Endnu engang er borgmesteren klædt på med forkerte tal. Borgmester Karsten Längerich udtaler til Allerød Nyt, at elevtallet på Musik- og Kulturskolen er reduceret med 25 pct. over de sidste fem år. Det er ikke korrekt. Musik- og Kulturskolens bestyrelse oplyser, at der for fem år siden i sæson 2012/2013 var 827 elever på skolen. I dag er der 808 elever, men reelt undervises 1158 elever på Musik- og Kulturskolen i sæson 2018/19. Det beviser igen, at byrådet baserer voldsomme beslutninger med voldsomme konsekvenser på et forkert talgrundlag. Hvem er det, der giver dig og byrådet alle disse forkerte tal?

Elevtallet har svinget mellem 808 og 1047 elever de seneste fem år. Kan et svingende tal fra sæson til sæson hænge sammen med antallet af børn og unge i kommunen? Eller måske med de konstante stigninger i forældrebetalingen? Samtidig med at elevtallet altså ikke er faldet, så er antallet af andre borgergrupper, der bruger byens største pædagogiske institution, til gengæld steget markant.

Det er folkeskoleelever, daginstitutioner, lokale kor, orkestre, bands, skuespillere, dansere, billedkunstnere osv. Denne sæson underviser Musik- og Kulturskolen ugentligt bl.a. 300 folkeskoleelever og 50 elever i dagtilbud. Det vil sige, at elevantallet er 1158 i sæson 2018/19.

Skolen blev netop moderniseret, bl.a. med mange private midler, for at imødekomme lovkrav (adgang for handicappede og handicaptoilet) samt den større brug af kulturinstitutionen. Kulturinstitutionen har fået en koncertsal betalt af en generøs privat giver, men det giver ikke flere undervisningslokaler og skolen er allerede presset på sine faciliteter.

Lad nu beslutningen om at bygningskomprimere Musik- og Kulturskolen med 126 kulturhistoriske kvm. gå om baseret på det rigtige beslutningsgrundlag og i dialog med Kulturskolens bestyrelse og brugere. Det skylder politikere og forvaltning kommunens borgere. Især når endnu nogle generøse 'Musik- og Kulturskolens støttevenner' har tilbudt at bevare Fru Lunds Villa omkostningsfrit for kommunen.

Publiceret 29 November 2018 11:53