Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Blålys?

Bille Thøgersen, Elmevej 18

Hr. Karsten Längerich vil lægge op til, at borgerinitiativet om Fru Lunds Villa kommer på byrådsdagsordenen, siger han. Da ordningen eksisterer, er det vel obligatorisk. Ellers ville ordningen jo være illusorisk. Han tilføjer dog, at Byrådet sandsynligvis vil nægte at behandle sagen, da nedrivningsbeslutningen er både velovervejet og gennemarbejdet, samt at initiativet ikke vil have opsættende virkning.

Med andre ord mener han, at han kan neutralisere initiativet ved at fremskynde nedrivningen, således at huset fjernes, inden sagen kan komme på dagsordenen, eller ved at forsinke optagelsen på dagsordenen. Det siger noget om hr. KL’s respekt for vælgerne, borgerinitiativordningen og dermed demokratiet.

I øvrigt er det ikke sandt, at beslutningen er velovervejet og gennemarbejdet. Det er veldokumenteret og derfor hævet over enhver tvivl, at de økonomiske og andre tal, som Byrådet har baseret sin beslutning på, ligger milevidt fra de faktiske tal. Desuden har Byrådet overhovedet ikke behandlet en borgergruppes forslag om at overtage driften af huset.

En del af Byrådet påstår, at de gerne vil bevare huset, men skjuler sig kujonagtigt bag budgetforliget. Hvis disse byrødder også denne gang undlader at kræve de korrekte tal på bordet samt en forklaring fra Forvaltning og hr. KL på de falske tal samt en forklaring på, hvorfor det er så vigtigt af få revet huset ned, at man med lidt ond vilje kunne fristes til at tro, at de forkerte tal var fabrikerede, mister de også enhver troværdighed.

Hr. KL har allerede for længst mistet sin. Det skete allerede ved byrådskonstitueringen, hvor han solgte sin politik og troværdighed til venstrefløjen for de 30 sølvvedhæng på borgmesterkæden.

Publiceret 30 November 2018 00:00