Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Hvorfor konflikten omkring Fru Lunds Villa?

Klaus Fisker, Runebakken 8, Lynge

Byrådets forslag, nedrivning af Fru Lunds Villa, appellerer til nærmere refleksion over, hvorfor denne smertelige konflikt. For at forstå, hvad der ligger bagved konflikten, skal vi tilbage til 1991. Dette år anbefalede Kulturarvstyrelsen landets kommuner at understøtte aktiviteter såsom bevarelse af særlige lokaliteter og bevaringsværdige ejendomme.

Styrelsens opfordring udmøntede sig i den første vejledning i 1992. Vejledningen har sit udgangspunkt i SAVE metoden. Save er forkortelse for Survey of architectural value in the environment.

Flere kommuner tog anbefalingen seriøst, eksempelvis Gladsaxe og den daværende Frederiksværk Kommune. Der blev udarbejdet kommune atlas, som udpegede lokaliteter og ejendomme, der var i kategorien bevaringsværdige.

I Allerød Kommune valgte det daværende byråd ikke at følge anbefalingen fra Kulturarvstyrelsen. Som konsekvens heraf, er der i de efterfølgende år udarbejdet kommuneplaner og de dertil knyttede lokalplaner, uden at der er blev skelet til matrikler, hvor der kunne tænkes at være bevaringsværdige ejendomme.

Parallelt med lokalplanerne etablerede Allerød kommune i deres planarbejde, den såkaldte strategi, for bygningskomprimering. Og det er netop her, at fru Lunds Villa kommer i klemme, ved udmøntning af bygningskomprimerings strategien.

Der er budgetteret med penge i kassen ved at rive den ned. Men på det sidste er det kommet frem, at der er en fond, som vil overtage ansvaret for fremtidens drift af villaen. Og derved fosser der ikke penge ud af kommunekassen. Men trods dette tilbud, hvorfor holder budgetflertallet fast i beslutningen?

Åbenbart støtter flertallet sig til juridiske argumenter. Såfremt beslutningen gøres om, er flertallet bekymret for, at det for lignende sager har præjudicerende (skadende) virkning. Men en ny beslutning kan gøres betinget af, at denne ikke har præjudicerende virkning. For mig at se skulle der dermed ikke være noget til hinder for bevarelse af Fru Lunds Villa.

Publiceret 30 November 2018 00:00