Lea Herdal.

Lea Herdal.

DEBAT: Det er meget mærkeligt ...

Lea Herdal, Alternativet Allerød

... men der er nok en god forklaring.

1) Byrådet beslutter at nedrive den kommunale ejendom Fru Lunds Villa, opført i røde mursten i 1915. Nordsjællands Museum har fremsendt indsigelse: Anser villaen for bevaringsværdig, henviser til fin arkitektur og kulturhistorisk værdi. Byrådet begrunder beslutning om nedrivning med, at det er for dyrt for kommunen at bevare og vedligeholde villaen.

2) En borger ansøger kommunen om tilladelse til at nedrive en villa, opført i røde mursten i 1925. Ansøgeren oplyser, at villaen er i meget dårlig stand og derfor for dyr at bevare og vedligeholde. 23.10.2018 meddeler Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget afslag på ansøgningen. Udvalget begrunder bl.a. afslaget med, at Nordsjællands Museum har fremsendt indsigelse: Anser villaen for bevaringsværdig, henviser til fin arkitektur og kulturhistorisk værdi.

Hvorvidt det er fornuftigt at give afslag på nedrivning af den private villa, skal jeg ikke forholde mig til her.

Blot undre mig over, at det, der er for dyrt for kommunen, ikke er det for den enkelte borger. Set i lyset af forløbet med Fru Lunds Villa er beslutningen i Teknik- m.v. udvalget om ikke magtfordrejning, så i hvert fald meget mærkelig.

Publiceret 03 December 2018 12:43