Isolated letter G on from a computer desktop keyboard highlighted in green

Isolated letter G on from a computer desktop keyboard highlighted in green

DEBAT: Spørgehjørnet 2

Bille Thøgersen, Elmevej 18

Alle de spørgsmål, som presser sig på i vor misregerede Kommune, kunne naturligvis ikke stilles inden for Allerød Nyts snævre 300-ordsramme, så her er der en ny samling:

9. Hvorfor får entreprenører altid ret og borgerne næsten aldrig?

10. Hvorfor får entreprenører altid ændret lokalplaner?

11. Hvorfor får entreprenører altid dispensationer fra den allerede ændrede lokalplan?

12. Hvorfor udskriver Kommunen dyre arkitektkonkurrencer om nye bydele, når vinderprojektet alligevel ikke bliver brugt?

13. Hvorfor ved / vidste Forvaltningens ”eksperter” ikke, hvor højt der må bygges i en vis afstand fra en kirke, eller det gjorde de måske??

14. Hvorfor er Ny Blovstrød i vild modstrid med vinderprojektet blevet en betonmaginotlinje af lejligheder samt villaslum bag denne beskyttelseslinje?

15. Med andre ord: Hvorfor er Kommunen med Byrådets velsignelse ved at blive en beton- og murstensørken, alle entreprenørers vådeste drøm?

16. Hvorfor beskytter Kommunen ikke borgerne imod entreprenørers overgreb?

17. Hvorfor fik Blovstrød ikke en gang- og cykeltunnel under Kongevejen? Skal der (børne)lig på bordet, før det sker?

18. Hvorfor fik Blovstrød i stedet en stillegennemfartsvej? 18. Hvorfor blev der mod sikkerhedseksperts råd opstillet vejtræer langs dette vejstykke? Når der som nu er opstillet saltbeskyttelsesplader ved alle træerne, er det ved udkørsel i normal personbil fra Rema 1000 ved tusmørketid næsten umuligt bedømme nordfrakommende trafik. Det er blot et sikkerhedsproblem ud af flere ved dette fejlslagne projekt.

19. Hvorfor blev denne flaskehals projekteret med et busstoppested uden buslomme? Var det for at gøre trafikken endnu mere umulig?

20. Hvorfor blev venstresvingsbanen mod Sortemosevej forkortet? Den var i forvejen for kort.

21. Hvorfor opdagede Forvaltningen ikke det dyrt betalte projektfirmas groteske fejl?

22. Hvorfor stoppede Forvaltningen/politikerne ikke straks lægningen af brostenene, da opvakte vejfarende havde opdaget skandalen og advaret denne/disse?

Publiceret 07 December 2018 00:00