DEBAT: Tak fordi I snuede (læs vendte om) – del 1!

Tina Kjøller og Peter B. Larsen, Bøgealle 6, 3450 Allerød

1. del af åbent brev til Allerød Byråd!

Overskriften henviser til et tidligere læserbrev i Allerød Nyt om, at forligsparterne i Byrådet burde omgøre deres beslutning om nedrivning af det bevaringsværdige “Fru Lunds Hus” (FLH), der i flere år har huset Musikskolens billedskoleklasser (fortiden 4) og den lokale kunstnerforening “Farvegladerne”.

Med udgangspunkt i det store pres fra mange af kommunens borgere har man, i følge Allerød Nyt, i forligskredsen forleden dag besluttet, at FLH IKKE SKAL rives ned. Eller besluttet og besluttet - det er på dagsordenen til byrådsmødet på torsdag d. 13.12. Som et punkt og med et forslag, som borgmesteren anbefaler. Så det skal nok blive vedtaget. Super! – og på forhånd tak for det!

Og – i følge samme netartikel – er forligsparterne blevet enige om, at der i kommunen skal laves en registrering af bevaringsværdige bygninger. Igen super! – og igen tak for det!

Men, men, men: Af artiklen fremgår det desværre også, at FLH SKAL SÆLGES – “på markedsvilkår” - og at “de nuværende aktiviteter i bygningen fortsætter som hidtil planlagt i andre lokaler på Musikskolen”. Og af byrådsdagsordnen for mødet på torsdag fremgår det også “at kommunale aktiviteter (som Billedskolen) skal foregå i kommunalt ejede bygninger” og at villaen (FLH) skal være tømt pr. 1.1.19 fordi at “der ikke længere er noget budget til driftsomkostningerne”.

Altså de driftsomkostninger, som private velgørere - på den ene eller den anden måde - har tilbudt kommunen at dække. Og i hvert fald i 3 år.

Endvidere fremgår det af dagsordnen, at der til “tømningen” af FLH, er afsat ca. 100.000 kr!

Ingen steder fremgår det helt eksplicit, hvad der skal ske med “Farvegladerne”, der som forening, i følge folkeoplysningsloven, har ret til kommunalt betalte lokaler.

Publiceret 12 December 2018 00:00