Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: For 600.000 kr. konsulenter, kejserlig arrogance, risiko for selvmål

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, Konservative

Allerød har brugt 600.000 kr. på konsulenter til formuleringen af Allerød Kommunes vision. Reelt har man i Allerød haft en af Danmarks største fokusgrupper (vi bor 25.000 i Allerød og alle borgere er forsøgt inddraget via borgermøder, foreninger, sociale medier etc.).

Resultatet er ikke overraskende. Naturen og fællesskaberne (vi har et stærkt foreningsliv) spiller en hovedrolle i visionen. Som konservativ overrasker resultatet mig ikke. Mange af de temaer vi har arbejdet med i de mange år hvor kommunen havde konservativ ledelse er afspejlet i visionen. Den har også en fin, konservativ-grøn forside.

Spørgsmålet er om det er at satse på 'kernevelfærd' at bruge 600.000,- kr. på konsulenter til at formulere en vision som reelt noget vi godt vidste i forvejen. "Men du har jo selv stemt for det!?", har nogen sagt til mig. Til det er svaret: Ja, men når et flertal i byrådet har valgt en ny borgmester som har brug for konsulenter til visionsarbejde så vil jeg ikke forsøge at spænde ben for det ved at stemme imod.

I visionen hedder det: 'Vi vil skabe og uddanne fremtidens verdensborgere gennem nysgerrighed, leg og læring.' Min oplevelse er at borgerne (bl.a. initiativgruppen om Fru Lunds Villa) har oplevet en kejserlig arrogance fra borgmesteren uden lydhørhed for borgernes synspunkter. Der er langt fra ordene i visionen til virkelighedens verden. Risikoen for at ende i 'Kejserens Nye Klæder' er overhængende.

Det bliver interessant at følge visionens videre liv. Der er mange gode konservative værdier i den (f.eks. natur og fællesskab (bl.a. i form af Allerøds stærke foreningsliv). Det er godt. Men der ligger også en betydelig fare i form af, at de 600.000,- kr. fører yderligere omkostninger med sig (som heller ikke er kernevelfærd), og at man svigter at føre visionen ud i livet. Det vil være et selvmål.

Publiceret 17 December 2018 16:45