Olav B. Christensen.

Olav B. Christensen.

DEBAT: Mennesket frem for systemet

Olav B. Christensen, byrådsmedlem Venstre, medlem af Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Der findes mange regler, som der skal tages hensyn til i kommunens indsats for at hjælpe borgerne i beskæftigelse. Men med frikommuneforsøget 'En Borger – En Plan' har Allerød Kommune medvirket til at forenkle reglerne og til at gøre det enklere at være borger.

Allerød er den kommune i Danmark, der har den laveste arbejdsløshed. I 2017 var det 190 helårspersoner svarende til 1,5 pct. af arbejdsstyrken (16-66 årige).

Alligevel er 1435 helårspersoner (11,2 pct.) i denne aldersgruppe på en eller anden form for overførselsindkomst i vores kommune. Lovgivningen er indrettet på at kunne støtte borgere i forskellige livssituationer, hvor det at have et fuldt fast arbejde er en udfordring. Vores jobcenters opgave er hele tiden at hjælpe borgerne videre, så de ikke fastholdes i en bestemt støtteordning. De, der kan arbejde, skal arbejde. De, der ikke kan arbejde fuldtids, skal arbejde det, de kan. De, der ikke har færdighederne til at klare et normalt job, skal tilbydes et job, der passer dem og tilskyndes til uddannelse.

Beskæftigelsesplan 2019 blev 13. december godkendt af Byrådet. Den udtrykker på udmærket vis, hvordan det sociale arbejde og beskæftigelsesindsatsen er tæt knyttet sammen i vores forståelse af samspillet mellem individ og samfund. Den forståelse er implementeret i forvaltningen og jobcentret gennem bl.a. 'Én Borger – Én Plan'. Den ofte udsatte borger skal ikke udfordres af et kompliceret forvaltningssystem. Men gennem bare at have bare én kontaktperson, skal borgeren rådgives bedst muligt ud fra borgerens forudsætninger. Det er et godt eksempel på, hvad jeg forstår ved 'mennesket fremfor systemet'.

Det giver derfor i den sammenhæng rigtig god mening, at det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg ved denne periodes begyndelse blev nedlagt. Beskæftigelsespolitikken blev koblet sammen med velfærdspolitikken i det fælles Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalg.

Publiceret 17 December 2018 10:49