DEBAT: Den er for tyk, borgmester Längerich

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Byrådet har på tre møder, 22. februar, 19. september og 22. november i 2018, vedtaget nedrivning af Fru Lunds villa. Men så den 7. december kom en uventet pressemeddelelse om salg af villaen med begrundelsen: 'Partierne har truffet beslutningen om at bevare villaen i respekt overfor de rigtig mange engagerede borgere som ønsker at bevare villaen og samtidig vil det give en økonomisk gevinst til kommunen. De nuværende aktiviteter i bygningen fortsætter som hidtil planlagt i andre lokaler på musikskolen.'

Men den er for tyk, borgmester Längerich. Fra faglig side kom der indsigelser mod nedrivningen fra Lokalhistorisk Arkiv og Museum Nordsjælland i maj og fra Center for Bygningsbevaring i august 2018. Der kom i september/oktober mere end 600 borgerprotester mod nedrivningen. Så alle ønsker om bevaring af villaen var kommet, inden den gentagne beslutning om nedrivning blev taget den 22. november, og er således ingen begrundelse for det pludselige skift i december fra nedrivning til salg.

De såkaldte 'engagerede borgere' tilbød samarbejde med kommunen og støtte til driften af Fru Lunds villa som hjem for Billedskolen allerede i september, og forslag blev fremlagt ved byrådets møder i november og december, men disse tilbud blev afvist begge gange. Så den sande begrundelse for salget er enten, at nedrivningen med de tilbud, der ankom i begyndelsen af december, viste sig at overstige de midler, der var til rådighed, eller at nedrivningen ikke har opnået godkendelse fra højere instans, eller begge.

Det mest beskæmmende er, at byrådets øvrige medlemmer enten naivt har købt den flommefede begrundelse eller tier med den sande grund til salget i loyalitet med eller af frygt for borgmesteren. Men den rigtige grund skal nok komme frem.

Publiceret 03 January 2019 00:00