DEBAT: Tabsgivende salg af Fru Lunds Villa

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

I pressemeddelelsen den 7. december om det uventede salg af Fru Lunds villa efter tre beslutninger om nedrivning i Byrådet i 2018 hedder det: 'Partierne har truffet beslutningen om at bevare villaen i respekt overfor de rigtig mange engagerede borgere som ønsker at bevare villaen og samtidig vil det give en økonomisk gevinst til kommunen.'

Men giver salget virkelig en økonomisk gevinst? Pkt. 5 af referatet fra byrådsmødet den 13. december 2018 (https://alleroed.dk) gengiver Forvaltningens bedømmelse af salgsprisen og beregninger af omkostninger ved salg af villaen. Salgsprisen vurderes til 1 mio. kr. med den vedtagne klausul om bevaring af villaen. Omkostningerne forud for udbud til salg er opdelt i en post med forskellige arbejder til 390.000 kr., og flytning af sirenealarm til 350.000 kr, ex. moms, dvs. 925.000 kr. incl. moms. Hertil flytning af billedskolen til 100.000 kr. og 80.000 kr. til miljøvurdering (er afholdt) dvs. i alt 1.105.000 kr. eller et forventet underskud på over 100.000 kr.

Ganske vist er disse beregninger fremstillet af Forvaltningen på et tidspunkt, hvor byrådet skulle overbevises om det fordelagtige i nedrivning af Fru Lunds Villa fremfor salg, men de udgør altså grundlaget for byrådets beslutning den 13. december om salg af villaen og burde stå til troende.

Men åbenbart tror borgmesteren og byrådet ikke rigtigt på Forvaltningens vurderinger. Borgmester Längerich betvivlede mine tal og lovede i en mail 17. december, at han vil få Forvaltningen til at sende mig de 'korrekte tal'. Det er ikke sket.

Et medlem af byrådet glæder sig i en mail over, at salget vil skaffe finansiering af registreringen af bevaringsværdige bygninger, en socialdemokratisk mærkesag. Ak ja! Om man dog bare kunne finansiere gode projekter med budgetunderskud. Men det alvorlige spørgsmål er, om man kan stole på Forvaltningens vurderinger.

Publiceret 03 January 2019 14:45