DEBAT: Uforsvarligt salg af Fru Lunds Villa

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

I pressemeddelelsen den 7. december om salg af Fru Lunds villa hedder det: 'I forbindelse med salget tinglyses en deklaration indeholdende krav om bevarelse af ejendommen i sin nuværende form og udtryk'.

Men hvordan stiller overtagelsen af villaen sig for en mulig køber?

I Forvaltningens Notat fra 29. maj 2018, der bl.a. findes på kommunens hjemmeside https://alleroed.dk som bilag til referat af mødet den 4. juni 2018 i Udvalget for Kultur og Idræt, er forventede udgifter til vedligehold og reparationer vurderet.

Der anføres her forventede udgifter på 1.8 mio. kr. (2.25 mio kr. incl. moms) til vedligeholdelse af Fru Lunds villa frem til 2027. Heraf er der for blot de næste tre år anslået udgifter på 765.000 kr. (956.250 kr. incl. moms) bl.a. til udskiftning af tag og reparationer af fundament, murværk og kloaksystem.

Ganske vist er denne vurdering fremlagt på et tidspunkt, hvor byrådet skulle overbevises om det rimelige i at nedrive villaen trods indsigelser mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning, der fungerede fint som hjem for Billedskolen, men alligevel.

Er det forsvarligt, at kommunen bortsælger en tilsyneladende faldefærdig bygning til en intetanende køber, der så skal bruge over 2 mio. kr. i de næste 8 år til det vedligehold, der jo er pligtigt ifølge den tinglyste bevaringsklausul?

Men det mest alvorlige spørgsmål er dog, om man kan stole på Forvaltningens vurderinger.

Publiceret 03 January 2019 17:30