Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: Alle i 'Konsensus-byråd' bør melde klart ud

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, Skovmarken 12, Blovstrød

Sagen om Fru Lunds Villa giver anledning til berretiget kritik af byrådets og borgmesterens ageren i forbindelse med sagen om Fru Lunds Villa, som efterlader indtrykket af 'Konsensus-byråd' og 'Kejserlig arrogance.' Jeg er enig i kritikken.

Forklaringen på stemmeafgivningen (20-1) byrådet er for konservative, at vi altid overholder de aftaler vi indgår.

Det var ikke for at borgmesteren kunne bryste sig af bred enighed, vi indgik i aftalerne. Årsagen var at vi fik markante konservative resultater igennem på andre områder (f.eks. fornuftige vilkår for vores foreningsliv og en satsning på IT i folkeskolerne). Selvom konservative er byrådets største parti, havde vi ikke flertal alene.

Et flertal i byrådet har valgt en ny borgmester, som har brug for konsulenter til visionsarbejde (derfor bevilgede byrådet 600.000 kr. til konsulenter). Jeg har arbejdet for at trække visionen i konservativ retning. Det er lykkedes (godt hjulpet af at visionen i høj grad afspejler borgernes syn på Allerød). Visionen er blevet meget konservativ med bl.a. fokus på natur, fællesskaber (foreningsliv) og bæredygtighed (miljø).

Konservative har meldt klart ud om vores holdning til Fru Lunds Villa: Efter et noget tumultarisk forløb er vi glade for at Fru Lunds Villa overlevede og håber, der bliver fundet en løsning, så Billedskolen kan være i Fru Lunds i fremtiden. Fra byrådets øvrige partier er der 'larmende tavshed'. Derfor er kritikken af 'konsensus-byrådet' og 'Kejserlig arrogance' på sin plads.

Efter min mening bør den øvrige del af byrådet meldte klart ud, hvad de mener om Fru Lunds Villa, i stedet for at skjule sig, fordi politiske forhandlinger er fortrolige. De som mener at Fru Lunds Villa skal jævnes med jorden bør stå offentligt frem.

Publiceret 07 January 2019 16:45