DEBAT: Borgermøde om Helhedsplan for Lillerød Bymidte

Leif Frausing, Cedervangen 17, Allerød

Hvad sker der lige? Byrådet vedtog 21. juni 2018 et kommissorium for Helhedsplan for Lillerød Bymidte, dateret 25. maj 2018. I Allerød Nyt 15. januar 2019 kan man så læse, at der afholdes borgermøde om bymidten 30. januar, hvor man blandt andre kan møde Lokalhistorisk Arkiv.

Nu er problemet blot, at vi ikke på arkivet eller i bestyrelsen kender noget til dette, før vi læser det i pressen.

Hvis byrådet mener noget med dialog og brugerinddragelse bør der strammes op med hensyn til 'rettidig omhu'. De frivillige organisationer har heller ikke ubegrænsede resurser!

Publiceret 18 January 2019 18:35