Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Fru Lunds Villa. Vision Fremtidens Allerød

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Allerød Musik- og Kulturskole er en fremragende og meget anerkendt institution. Som supplement til almindelig skolegang tilbydes undervisning og udviklende aktiviteter til børn og unge indenfor musik, dans, drama og billedskole.

Fru Lunds Villa anvendes som hjem for Billedskolen for unge elevers kreative udfoldelser indenfor maling, formning og andre aktiviteter, der ikke passer ret godt ind i hovedbygningens fine lokaler for musikundervisning og opbevaring af musikinstrumenter.

Musik- og Kulturskolens undervisning passer således meget fint til den netop udformede 'Vision Fremtidens Allerød', hvor det bl.a. hedder: 'Nysgerrighed, læring, leg og innovation er vigtige brikker i den måde, vi indretter vores sted. Mennesker er Allerøds stærkeste ressourcer i dag. Vi uddanner nysgerrige og opfindsomme børn og unge med stærke kompetencer til at løfte Allerød ind i fremtiden.'

Men de fine ord gælder ikke bystyret. Det mest chokerende omkring et eventuelt salg af Fru Lunds Villa er den hensynsløse behandling af undervisningen ved Musikskolen. Dels skal Musikskolen afgive to undervisningslokaler til billedskole-aktiviteter. Dels er der kun 2-3 meter fra øvelokaler og Koncertsal til grunden omkring Fru Lunds Villa. Så forstyrrelser fra en ny ejers græsslåning eller høj afspilning af radio i haven vil give forstyrrelser af de unge elevers undervisning eller musikalske udfoldelser som indstudering af musikstykker eller koncerter.

På baggrund af investeringer på over 23 mio. kr. (heraf private donationer på 6.5 mio. kr.) gennem de seneste 5 år til forbedring og udbygning af Musikskolen virker de ønskede besparelser (om der bliver nogle) helt inkonsekvente.

Hertil kommer forvaltningens unødvendige hast med at flytte billedskolen ud af Fru Lunds Villa her midt i undervisningsåret. Intetsteds i de mange (over 250) dokumenter om Fru Lunds villa (notater fra forvaltningen, referater fra udvalgsmøder, korrespondance mv.), som jeg har gennemgået bl.a. efter anmodning om aktindsigt, intetsteds har jeg fundet betragtninger over børnenes trivsel i trygge rammer.

Publiceret 30 January 2019 00:00