Miki Dam Larsen.

Miki Dam Larsen.

DEBAT: Lad os inddrage borgerne i tide

Miki Dam Larsen, viceborgmester, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Onsdag aften på biblioteket var Allerød Kommune vært for en åben debat om en helhedsplan for bymidten for alle borgere i Allerød. Efter et oplæg fra Gehl Arkitekter om byer for mennesker, kunne folk gå rundt blandt boder, som blandt andet frivillige organisationer og erhvervslivet i Allerød havde fyldt med materialer og ideer, samt bemandet med repræsentanter for den pågældende forening.

Jeg er helt høj over den store tilslutning og den gode stemning. Det får jeg lyst til at gentage i forbindelse med et andet udspil om den fysiske planlægning, som Erhvervsministeren lige har udsendt.

Fingerplan 2019, som er en revision af Fingerplanen fra 2013 og 2017, er nemlig lige fremsendt i høring til alle kommuner i Hovedstadsregionen.

Fingerplanen handler om den overordnede fysiske planlægning for Hovedstadsregionen. Den omhandler trafikårer, udlægning til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt reservation af arealer som 'grønne kiler'. Desuden en række andre krav, muligheder og restriktioner.

Kommunerne er forpligtet til at følge op på Fingerplanen med tilsvarende kommuneplaner og lokalplaner. Typisk kan der ofte gå flere år før det får konkrete og synlige konsekvenser for borgerne i form af etablering af transportkorridorer eller erhverv.

Jeg tror, det ville være en rigtig god idé at invitere Erhvervsministeren eller eventuelt et par embedsmænd til at orientere om lige netop det, der har betydning for vores område, eventuelt i samarbejde med et par af vore nabokommuner. I den forbindelse kunne det også være gavnligt, at borgerne blev orienteret om regeringens nye tanker om etableringen af et nyt trafikselskab for Hovedstadsregionen, kaldet HOT, hvilket vist kan forstås på flere måder.

På den måde får vi måske nogle gode input til vores kommunes høringssvar, som skal afleveres inden 21. marts, 2019. Jeg vil tage initiativ til at dette tages på dagsordenen i byrådet. Håber alle er med på idéen.

Publiceret 01 February 2019 10:50