DEBAT: Spørgehjørnet 7

Bille Thøgersen, Elmevej 18

En tommelfingerregel tilsiger, at mængden af menneskelig dårskab er konstant. At vore politikere ikke unddrager sig denne regel, ja ligefrem overoverholder den, beviser de gang på gang. Derfor er Spørgehjørnet tilbage med 7. udgave.

Ganske vist har ingen politiker blot forsøgt at svare på et eneste af de indtil nu 53 spørgsmål, men man skal aldrig give op.

Først iler Spørgehjørnet dog med en beklagelse. I Spørgehjørnet 2 og 3 stillede vi spørgsmål om den skandaløst forkortede venstresvingsbane til Sortemosevej og kom for skade at skrive, at Kommunen ville have været bedre tjent med en 10-årig skoleelev end med den forvaltningsmedarbejder, som blev sendt i byen med det budskab, at det nok skulle gå, og at man skulle se tiden an. Det har medført en række henvendelser til redaktøren, hvor man har anført, at det er en grov underkendelse af 10-åriges åndsevner, idet protestanternes 6-årige poder uden problemer kunne gennemskue fysikkens love i venstresvingsproblematikken.

For en sikkerheds skyld foretog redaktøren derfor et eksperiment med sit snart 5-årige barnebarn, som råder over en tilstrækkelig stor bilpark til at kunne simulere problematikken. Han indså straks, at en forkortelse af svingbanen ville forøge kødannelsen. Med sine gode gener er han naturligvis temmelig opvakt af en næsten 5-årig at være, men redaktøren må krybe til korset og beklage den utilsigtede fornærmelse af Allerøds 6 til 10-årige skoleelever.

Nu har Allerøds de facto borgmester, hr. Miki Dam Larsen, og hans lydige Venstre-kollega, fr. Lisbeth Skov, fået henlagt et forslag om forlængelse af venstresvingsbanen under påskud af, at det kræver en nøjere undersøgelse.

Derfor disse spørgsmål: 54: Forstår de ikke fysikken i venstresvingsproblematikken? 55: Eller har de aktier i et benzinfirma? 56: Eller ønsker de at løse klimaforandringsproblemet gennem øget partikeludledning, som jo skygger for solen?

Publiceret 04 February 2019 11:45