DEBAT: Der er IKKE et problem med PCB på Skovvang-skolen

Frederik Flindt Kreiner, Falkevang 10, 3450 Allerød

Måske som følge af et selvpinerisk ønske om at ville genopføre den tragiske debat om etableringen af Lillevang Skole, gør Vores Allerøds Viggo Janum det muligt igen at slå fast med syvtommersøm, at der intet som helst problem eksisterer med hensyn til PCB på Lillevang Skole, afdeling Skovvang (https://bit.ly/2sYdD7X).

Validerede målinger af det lokale og jo ret kompetente Niras viste allerede i 2015, at PCB-niveauerne på Skovvang er netto 8-10-fold under de officielle 24-timers grænseværdier. Og siden 2015 er der endda etableret ekstra effektiv ventilation på Skovvang-matriklen – det bedste man kan gøre for luftkvaliteten generelt og for PCB-koncentrationerne i særdeleshed.

Senest i 2018 har opfølgende målinger vist præcist det samme - der er ikke noget at komme efter. Faktisk er niveauerne så lave, at Janum hellere skulle bekymre sig om den PCB, han bliver udsat for ved at spise fx laksebøffer, som angiveligt er en af de største kilder til indtag af PCB i mennesker.

Jeg har selv to børn, som begge af mange forskellige grunde er enormt glade for deres skolegang på Skovvang-matriklen. Disse her uansvarlige skræmmekampagner, dem kan vi som forældre og interessenter godt være foruden, tak!

Må man I stedet foreslå, at Janum og Vores Allerød koncentrerer sig om at finde midler til at forbedre folkeskolen i Allerød generelt, herunder at tage ansvarligt hånd om de renoveringsopgaver, som fortsat eksisterer, men som ikke på nogen måde inkluderer futil oprensning af PCB på Lillevang Skole, afdeling Skovvang (https://bit.ly/2D9kd01).

I øvrigt kan det oplyses, at der siden sammenlægningen af skolerne til Lillevang Skole på Skovvang-afdelingen er pågået en lang række af de anbefalede renoveringer, herunder altså som nævnt etablering af forbedret ventilation.

Publiceret 05 February 2019 00:00