DEBAT: Sjusk med nedrivningstilladelse

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

I sine svar (AllerødNyt 6.2.2019) på mine spørgsmål til byrådet lægger borgmester Längerich megen vægt på at forklare at: ”Jeg er som borgmester orienteret om, at færdigbehandlingen af denne sag alene var en formssag, hvor afgørelse ville blive truffet umiddelbart før en evt. nedrivning. Det har ikke været relevant at informere byrådet om status på myndighedsbehandlingen af nedrivningstilladelse, da sagsbehandlingen var uproblematisk og ikke havde betydning for byrådets beslutning”.

Nej, borgmester Längerich, det er noget sjusk. En nedrivningstilladelse kræver rettidig omhu. Ved mødet den 23. oktober 2018 i Udvalget for Teknik, Erhverv, Plan og Miljø (se https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater ), som har myndighed på dette område, blev det efter forvaltningens indstilling besluttet at give afslag på ansøgning om nedrivning af en villa på Tokkekøbvej med henvisning til Museum Nordsjællands registrering af huset som bevaringsværdigt.

Bevaringsværdien angives på en skala fra 1 til 9, hvor gruppen 1-3 er de mest bevaringsværdige bygninger. Tokkekøb villaen havde værdien 4. Fru Lunds villa er ansat til 3, et trin mere bevaringsværdigt, og er tilmed i langt bedre stand. Så der kunne altså ikke gives nedrivningstilladelse til Fru Lunds villa uden at krænke fortilfælde groft (præcedens).

Det burde da (23. oktober 2018) have stoppet al tale om nedrivning af Fru Lunds villa og kunne have sparet forvaltningen for meget arbejde med udbudsmateriale og tillige fem virksomheders spildt indsats med tilbud på nedrivningen.

Borgmester Längerich blev åbenbart klar over problemet, da Lea Herdal i et indlæg i Allerød Nyt den 3. december gjorde opmærksom på afslaget på nedrivning af Tokkekøb villaen og konsekvensen for Fru Lunds villa. Allerede den 4. december blev der i panik startet en hastesag på salg af Fru Lunds villa. Og nu skulle Billedskole og Farveglader hensynsløst sættes ud af Fru Lunds villa hurtigst muligt for at skjule fadæsen.

Publiceret 07 February 2019 15:45