Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: Konservativ glæde over vision

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, Skovmarken 12, Blovstrød

Konsulentassistancen til formulering af en vision for Allerød Kommune er nu afsluttet. Prisen var 600.000 kr. Et flertal i byrådet valgte en ny borgmester, som havde brug for konsulentassistance til visionsarbejdet.

Som konservativ ville det nemmeste være at sidde med armene over kors og kritisere. I stedet er vi gået konstruktivt ind i arbejdet og har arbejdet for at trække visionen i konservativ retning. Det er lykkedes. Godt hjulpet af at visionen i høj grad afspejler borgernes syn på Allerød er det færdige resultat blevet ganske konservativt. En vision man som konservativ sagtens kan se sig selv i.

'Tæt på hinanden – Tæt på naturen.' Sådan er visionens overskrift. Omdrejningspunkterne i visionen er at Allerød er - og skal blive ved at være - en grøn kommune, at vi har stærke fællesskaber og at vi skal være nysgerrige, lærende og innovative.

Visionen er nærmest skræddersyet til et konservativt verdensbillede. Vi har høje ambitioner for miljøet. Det stærke foreningsliv er en del af det solide fundament, Allerød står på. En konservativ grundtanke er, at vi vil forandre for at bevare. At være nysgerrig, lærende og innovativ peger altså direkte ind i det konservative DNA. Vi vil udvikle for at kunne fastholde og bevare det som virkeligt har værdi – f.eks. historisk værdi. I arbejdet med visionen slog konservative fast, at for os er kultur og idræt også kernevelfærd. Vi arbejdede også for at bevare balancen mellem ejerboliger og almennyttige boliger i Allerød.

Allerød-borgernes verdensbillede og syn på deres kommune har spillet en hovedrolle i visionsarbejdet. Heldigvis blev visionen ganske konservativ. Jeg er ikke overrasket. Naturen, vores stærke foreningsliv og en forandringsparathed for at kunne bevare det, vi virkeligt holder af, er klare pejlemærker for Allerød.

Publiceret 10 February 2019 00:00