Viggo Janum.

Viggo Janum.

DEBAT: Vi behøver IKKE at gå i panik på Skovvangskolen

Viggo Janum, Vores Allerød

Der er de senere år etableret bedre ventilation og alle luftmålinger viser, at niveauet for det farlige stof PCB (PolyChlorerede Biphenyler) ligger under de tilladte grænseværdier. Det er altså ikke farligt, at opholde sig i lokalerne i hverken kort eller lang tid.

Al anvendelse af PCB blev forbudt i 1988, men inden da blev det bl.a. anvendt til fugning mellem forskellige bygningsdele. Det er nu indkapslet med overfladebehandling og maling, hvilket målingerne også beviser.

Det forsvinder dog ikke. Vi kan derfor beslutte, om vi (på linje med andre ejere af bygninger) vil fjerne det nu eller overlade opgaven til vores børn og børnebørn. Vores Allerød foreslår, at vi får undersøgt, hvad der skal til for allerede nu at få det fjernet på en korrekt og sikker måde.

Publiceret 13 February 2019 00:00